Fakulta mechatroniky

To je můj šálek kávy

Studijní programy

Oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů a konstrukce elektronického řízení
Chci vědět víc, kliknu.

Mechatronika

Pro koho je studium určeno:

Studium mechatroniky je určeno pro zvídavé studenty, kteří se zajímají o techniku, elektroniku, robotiku a baví je propojování různých technických oborů pro sestavování složitějších celků.

Jaké jsou cíle studia:

Mechatronika je studijní program, ve kterém student získává získáte znalosti napříč mnoha technickými obory, například ze strojírenství, robotiky, elektrotechniky nebo informačních technologií. V průběhu studia si studenti mohou vybrat zaměření:

  • Mechatronika zahrnuje elektrotechniku, měření a regulaci, strojírenství, i tvorbu software, zejména pro PLC systémy a roboty. Během studia se student seznamuje i s elektromobilitou, či zelenými technologiemi. Studium je vhodné nejen pro absolventy středních škol v oboru elektro, informatiky či strojírenství.
  • Chytré technologie se soustředí na software a hardware pro chytrá zařízení, IoT, dopravu či infrastrukturu budov a měst nebo dopravu. Studium je vhodné nejen pro absolventy středních škol v oboru informatiky a elektro, ale své znalosti tu mohou rozšířit i absolventi stavebních oborů.

Jaké je uplatnění absolventů:

Díky úzké spolupráci s průmyslem a povinné praxi, jejíž zaměření si volí studenti sami podle svých zájmů a cílů, mají absolventi bezproblémový přechod do zaměstnání či podnikání. Jednoznačnou výhodou tohoto studijního programu je mezioborovost znalostí, široké možnosti uplatnění a schopnost komunikace s lidmi nejen z technických oborů. Po dokončení bakalářského studia lze pokračovat v přímo navazujícím magisterském studijním programu Mechatronika v českém nebo anglickém jazyce.

Znalosti v oblasti matematiky, informatiky a v širším všeobecném přehledu moderních informačních technologií
Chci vědět víc, kliknu.

Informační technologie

Pro koho je studium určeno:

Studijní program Informační technologie je určen pro zvídavé studenty se zájmem o techniku, kteří se nebojí přemýšlet.

Jaké jsou cíle studia:

V průběhu studia student získává ucelené teoretické znalosti v oblasti matematiky, informatiky a v širším všeobecném přehledu moderních informačních technologií. Praktické znalosti získá především v oblasti informačních systémů, programování a návrhu složitějších aplikací a algoritmů. Odborný profil absolventa je dán výběrem specializace v průběhu studia:

  • Aplikovaná informatika se zaměřením na oblast vývoje softwarových produktů, návrhu databázových, informačních a internetových aplikací,
  • Inteligentní systémy se zaměřením na oblast umělé inteligence, strojové učení, práci s velkými datovými soubory a vytěžováním informace,
  • Informatika a logistika se zaměřením na informatiku, ekonomiku, logistiku, elektrotechniku, řízení a spolehlivost.

Jaké je uplatnění absolventů:

Studijní program je zaměřen především na přípravu k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech. Absolvent tohoto studia se stává zároveň i odborníkem, který se může uplatnit přímo v praxi jako programátor, správce operačních, informačních a logistických systémů nebo počítačových sítí.

Možnost relativně širokého výběru volitelných předmětů
Chci vědět víc, kliknu.

Aplikované vědy v inženýrství

Pro koho je studium určeno:

Studijní program je zaměřen na zvídavé uchazeče se zájmem o fyziku, matematiku a informatiku.

Jaké jsou cíle studia:

Student získává ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách. Dokáže analyzovat fyzikální podstatu technických dějů, využívat při řešení složitých úloh moderní elektroniku a softwarové nástroje. Studium směřuje k jedné ze tří specializací:

  • Optické a laserové technologie a měření: využití laserů a optiky v průmyslu, medicíně a výzkumu,
  • Materiály pro elektrotechniku: využití chytrých materiálů v konstrukci moderních elektronických a elektrotechnických zařízení,
  • Počítačové simulace ve fyzice a technice: moderní numerické metody a softwarové technologie pro náročné výpočty např. proudění tekutin, deformace konstrukcí či přenosu energie.

Jaké je uplatnění absolventů:

Absolvent je připraven na navazující magisterské studium, jehož součástí je půlroční stáž v high-tech firmě, výzkumném či vývojovém centru nebo na zahraniční univerzitě. Absolventi se uplatňují na pozicích, kde jsou požadovány teoretické znalosti, analytický přístup a schopnost rychlé orientace v moderních technologiích, např. v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém, optickém průmyslu, ve výzkumných a vývojových odděleních firem i ve velkých výzkumných centrech, univerzitách a ústavech Akademie věd ČR.

Základní fyzikální, chemické a technické disciplíny a pomocné obory
Chci vědět víc, kliknu.

Nanotechnologie

Pro koho je studium určeno:

Studijní program je zaměřen na motivované uchazeče se zájmem o nanotechnologie a přírodní vědy.

Jaké jsou cíle studia:

Studium je založeno na unikátních výsledcích liberecké univerzity v oblasti vývoje různých druhů nanomateriálů. Absolvent tohoto moderního studijního programu získá široké teoretické i praktické základy v chemii, fyzice a matematice. Uplatní je v materiálovém výzkumu a vývoji se vztahem k nanotechnologiím a moderním technologiím, např. v medicíně, v ochraně životního prostředí, ve speciální elektronice nebo konstrukčních materiálech.

Jaké je uplatnění absolventů:

Absolvent je především připraven na navazující magisterské studium v programu Nanotechnologie, ovšem uplatnění nachází v širokém spektru přírodovědných oborů, např. v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství atd.

Spolupráce s průmyslem

 

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s průmyslem

Základní fyzikální, chemické a technické disciplíny a pomocné obory

Kontakt